Dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – ELEKTROMOBILITA – VÝZVA V.

Název projektu: Pořízení elektromobilu firmy Office-AZ s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020933

Jméno žadatele: Office-AZ s.r.o.

Termín realizace: 1. 7. 2020 – 1. 7. 2020

Způsobilé výdaje projektu: 1 974 000,00 Kč

Výše dotace: 592 200 ,00 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Závěry a výsledky:
V rámci projektu bylo hlavním cílem posílit konkurenceschopnost postavení společnosti Office-AZ s.r.o. na trhu, a to díky zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility). Pořízení dvou elektromobilů se pozitivně promítne v oblasti snižování provozních nákladů v rámci mobility klíčových zaměstnanců společnosti. Realizace projektu umožnila v konečném důsledku jak úsporu primárních energií, tak snížení produkce emisí CO2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *