Povinně zveřejňované informace

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV
Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti yes4Q s.r.o.
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016433
Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

Jméno žadatele / příjemce podpory: yes4Q. s.r.o.
Místo realizace projektu: Češkovice 333, 678 01 Blansko
Datum zahájení: 1.3.2019
Termín ukončení projektu: 31.8.2020
Způsobilé výdaje: 518 347,00 Kč
Dotace: 388 760,25 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem zahájení přechodu společnosti yes4Q s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.

Seznam majetku pořízeného z projektu

Pořízení vozidla Tesla Model 3
Pořízení na nabíjecí stanice (v rámci DE MINIMIS)