Publicita

 

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V

Název projektu: Elektromobilita Office-AZ s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022533
Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

Jméno žadatele / příjemce podpory: Office-AZ s.r.o.
Místo realizace projektu: Polerady 222/1, 250 63 Polerady
Datum zahájení: 26.6.2020
Termín ukončení projektu: 28.5.2021
Způsobilé výdaje: 1 974 000,00 Kč
Dotace: 592 200,00 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení 2 ks elektromobilů za účelem zahájení přechodu společnosti Office-AZ s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do 2 ks elektromobilů, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *